Головний редактор журналу

Мельник Віктор Мирославович

Кандидат політичних наук, юрист, політичний антрополог, державний радник, помічник-консультант народного депутата України ІХ скликання, журналіст-міжнародник.

 • головний редактор щоквартального наукового журналу «Аннали юридичної історії» (ISSN 2520-2553),
 • асистент кафедри політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (з 2019 р.),
 • викладач кафедри філософії та суспільних наук Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова (з 2017 р.),
 • вчений секретар Міжнародного центру громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (з 2016 р.),
 • член Американського товариства юридичної історії (American Society for Legal History, з 2016 р.),
 • член Львівського медієвістичного клубу (з 2016 р.),
 • член Київського відділу Українського географічного товариства (з 2015 р.),
 • член Національної спілки журналістів України (з 2014 р.),
 • випускник Програми стажування в Апараті Верховної Ради України (2017).

Здобув ступені магістра політичних наук, магістра публічного управління та адміністрування, магістра юриспруденції на філософському та юридичному факультетах Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Перед цим отримав ступені бакалавра політології та бакалавра конституційного права на тих самих факультетах. Закінчив навчальну програму в інституті міжнародних студій Вроцлавського університету. Стажувався на факультеті політології та міжнародних відносин Університетіу Миколи Коперніка у м. Торунь (2014, 2015), на факультеті соціальних наук Вроцлавського університету (2015), на юридичному факультеті Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова (2017-2018), на історичному факультеті Тюменського державного університету (2018).

Володіє російською, англійською, польською, чеською мовами та різними середньовічними варіантами латини.

Викладає наступні університетські навчальні курси:

 • Історія зарубіжних політичних вчень;
 • Соціально-політичні студії для економічного факультету;
 • Соціально-політичні студії для географічного факультету;
 • Психологія технологій управління політичними процесами;
 • Політична психологія влади;
 • Філософія для студентів медичних факультетів;
 • Історія України та української культури для студентів медичних факультетів;
 • Логіка для студентів медичних факультетів (англійською мовою);
 • Соціологія та медична соціологія (англійською мовою);
 • Етичні проблеми медицини (англійською мовою);
 • Етичні проблеми фармації (англійською мовою).

Опубліковані книги та брошури:

 • Навіщо нам податки? Держава як спільний бізнес. Нариси за редакцією Наталії Ковалко та Віктора Мельника. Київ: ТОВ «Якабу Паблішинг», 2019. 240 с.
 • Мельник В. М. Еволюція міжнародно-правового статусу Ватикану: історія, сьогодення, українські акценти. Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2017. 192 с.
 • Мельник В. М. Бутан: правовий контекст модернізації. Вінниця: Серія  «Суспільна географія ХХІ століття» Київського відділу УГТ, 2016. 50 с.
 • Мельник В. М. Болівія: політична історія та конституційне право. Київ:  Українська асоціація зовнішньої політики, 2016. 30 с.
 • Мельник В. М. Етноісторичні аспекти становлення польської нації. Вінниця: Друкарня ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2016. 44 с.
 • Петрушенко О. Ф., Мельник В. М. Українці та українська мова в Словаччині. Вінниця: Друкарня ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2016. 40 с.
 • Мельник В. М. Оборонні укріплення міста Вінниці. Вінниця: ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2015. 96 с.
 • Мельник В. М. Нариси з теорії соціокультурної антропології. Вінниця:  ТОВ «Вінницька міська друкарня», 2015. 552 с.

Захищена дисертація: Мельник В. М. Політична антропологія в окцидентальному та орієнтальному вимірах (порівняльний аспект): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук: 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2020. 22 с.