Нові книги

2019: Колективна монографія “Навіщо нам податки? Держава як спільний бізнес”

Ця книжка—путівник історією спільного благополуччя від первісних суспільств до сучасних систем оподаткування, укладений українськими, білоруськими, німецькими та чеськими фахівцями. Податкова політика—неодмінна частина нашого життя, навіть якщо ми про це не замислюємося. Квартира, машина, щоденні покупки та зарплатня—все це пов’язано з оподаткуванням. Але для чого і кому ми щодня «віддаємо» частину своїх грошей? Що це нам дає зараз і що могло б давати в ідеалі? «НАВІЩО НАМ ПОДАТКИ» стане комплексним довідником для студентів та молодих фахівців, а також допоможе широкій аудиторії поглибити свою обізнаність з історії та передумов розвитку сучасних фінансів, економіки та юриспруденції. Читаючи книгу, ви зможете помандрувати первісними мисливськими стоянками, трипільськими містами, месопотамськими каналами, візантійськими фортецями, середньовічними французькими замками, англійськими портами, монгольськими поштовими станціями, українським козацьким степом, петровською Росією та габсбурзькою Австрією.

Навіщо нам податки? Держава як спільний бізнес. Нариси за редакцією Наталії Ковалко та Віктора Мельника. Київ: ТОВ «Якабу Паблішинг», 2019. 240 с. іл. Ознайомчий фрагмент.

2018: Збірник тез і матеріалів доповідей конференції.

Матеріали, надруковані в збірнику другої спільної наукової конференції учасників Міжнародного центру громадянської політології, представників Львівського молодіжного історичного осередку та авторів “Анналів юридичної історії”, репрезентують рецепти осмислення та інтерпретації державотворення у широкому географічному контексті. В центрі уваги молодих авторів-істориків знаходиться «Європа» – культурно-цивілізаційний, геополітичний та політико-правовий простір. Особливу увагу присвячено розмежуванню історичних епох і культурних зрізів, юридичним аспектам появи та інституціоналізації держав у Західному світі.

Феномен Європи: проблеми державотворення. Збірник матеріалів наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю у Львівському національному університеті імені Івана Франка (15-17 листопада 2018 року). Упорядники: Р. Б. Тарнавський, В. М. Мельник. Львів: Видання наукового журналу «Аннали юридичної історії», 2018. 100 с.

2017: Збірник тез і матеріалів доповідей конференції.

Конференція «Наукові засади об’єктивності і суб’єктності громадянського суспільства» – перший публічний захід новоствореного Міжнародного центру громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Пропонований збірник тез і матеріалів доповідей відображає вихідні наукові позиції МЦГП, відкриває дискусію з приводу вживання поняття «громадянська політологія», знайомить читача з останніми міждисциплінарними дослідженнями в сфері теорії та історії громадянського суспільства.

Збірник тез і матеріалів доповідей Міжнародної наукової конференції «Наукові засади об’єктивності і суб’єктності громадянського суспільства» (м. Київ, 24-25 квітня 2017 року) в рамках «Днів науки філософського факультету – 2017». За заг. ред. проф. Ф. М. Кирилюка, відп. секретар В. М. Мельник. Київ: Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 2017. 95 с.