Основна інформація

АННАЛИ ЮРИДИЧНОЇ ІСТОРІЇ – перший український періодичний науковий журнал, присвячений проблематиці всесвітньої та вітчизняної історії права. Видається з 2017 року щоквартально у формі тематичних випусків.

Засновники журналу:

  • Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка,
  • Львівський медієвістичний клуб при Львівському національному університеті імені Івана Франка

Журнал індексується в наукометричних базах даних:

Головний редактор – кандидат політичних наук Віктор МЕЛЬНИК 

Колективний керівний орган – Наукова редакційна рада

Відповідно до вимог ВАК і наукометричної бази даних Slavic Humanities Index в журналі вводяться наступні правила публікації.

  • Плата за публікацію в науковому журналі «Аннали юридичної історії» не стягується. Авторський гонорар виплачується в особливих випадках, рецензування статей не оплачується.
  • Журнал публікує оригінальні статті російською, українською та англійською мовами, що відповідають загальній тематиці видання, а також матеріали проведених під егідою журналу наукових заходів.
  • Редакція не вступає з авторами в змістовне обговорення матеріалів, листування по методиці написання та оформлення наукових статей і не займається їх доведенням до необхідного науково-методичного рівня.
  • Для забезпечення широкого доступу матеріали журналу розміщуються в Інтернеті.
  • Журнал не публікує авторські матеріали, раніше надруковані в інших виданнях; статті, що містять фактологічні, історичні чи інші помилки, які не можуть бути виправлені; будь-яку інформацію і оголошення, які не мають безпосереднього відношення до наукової діяльності; матеріали, які містять образи, наклеп або завідомо неправдиві відомості щодо громадян і організацій.
  • Не приймаються до розгляду статті з посиланнями на матеріали з «Вікіпедії» та інших вільних онлайн-енциклопедій і словників. Посилання на електронні ресурси повинні складати не більше 1/5 списку використаних джерел. Правило не стосується матеріалів присвячених сучасній зовнішній і внутрішній політиці та міжнародним відносинам, а також досліджень, пов’язаних з вивченням інтернет-ресурсів.
  • Редколегія журналу «Аннали юридичної історії» приймає тільки матеріали, надіслані файлом, прикріпленим до електронного листа (формат Word, файл типу .doc або .docx). Стаття повинна бути оформлена суворо у відповідності з викладеними вимогами і ретельно вичитана.
  • Всі матеріали слід надсилати виключно на електронну адресу: annali.yur.istorii@gmail.com.