Політика щодо репозиторіїв

Автор (автори) статті мають повне право на розміщення своїх статей у будь-яких інституційних або інших наукових репозиторіях і базах даних. Журнал дозволяє публікувати на сайтах репозиторіїв усі форми авторських статей: подані до друку, прийняті до друку, опубліковані в журналі.