Вимоги

Журнал «Аннали юридичної історії» приймає до друку результати оригінальних досліджень:

 • оглядові статті,
 • оригінальні (дослідницькі) статті;
 • бібліографічні (рецензійні) статті;
 • короткі рецензії,
 • хроніку наукового життя,
 • короткі наукові повідомлення.

Всі матеріали необхідно надсилати НЕ ПІЗНІШЕ ДАТИ, ВКАЗАНОЇ В ГРАФІКУ ФОРМУВАННЯ ТА ПУБЛІКАЦІЇ ВИПУСКІВ на електронну пошту: annali.yur.istorii@gmail.com з обов’язковою приміткою в темі листа «Для публікації»!

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ (оглядових, оригінальних, бібліографічних)

 • Журнал публікує оригінальні статті російською, українською та англійською мовами, що відповідають тематиці конкретного випуску, а також матеріали проведених під егідою журналу наукових заходів.
 • Обсяг статті – 5-25 стор.
 • Технічні вимоги: вирівнювання – по ширині; інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; розмір – 14.
 • ПРИМІТКИ ТА ПОСИЛАННЯ НА ЛІТЕРАТУРУ ВИКЛЮЧНО ПІДРЯДКОВІ!
 • Розмір шрифту приміток і посилань – 12, інтервал – 1,5.
 • Список використаних джерел та літератури в кінці статті не є обов’язковою умовою, але він бажаний у разі великого обсягу матеріалу (понад 15 стор.).
 • Статті повинні обов’язково супроводжуватися англомовним і російськомовним резюме (300-500 слів) з ключовими словами (5-7 слів).
 • Англомовне резюме необхідно писати «якісною» літературною англійською мовою. Редакція просить авторів радитися з філологами та фахівцями при оформленні англомовної анотації.
 • Редакція не вступає з авторами в обговорення матеріалів, листування по методиці написання та оформлення наукових статей.
 • Плата за публікацію в науковому журналі «Аннали юридичної історії» не стягується.
 • Для забезпечення широкого доступу матеріали журналу розміщуються в Інтернеті: на сайті журналу, сайтах партнерських установ та Львівського медієвістичного клубу, в наукометричних базах даних Slavic Humanities Index, Google Scholar, Російський індекс наукового цитування тощо.
 • Журнал не публікує авторські матеріали, раніше надруковані в інших виданнях; статті, що містять фактологічні, історичні чи інші помилки, які не можуть бути виправлені; статті, що містять твердження і гіпотези, які прямо суперечать встановленим науковим фактам; будь-яку інформацію і оголошення, які не мають безпосереднього відношення до наукової діяльності; матеріали, які містять образи, наклеп або завідомо неправдиві відомості щодо громадян та організацій.
 • Не приймаються до розгляду статті з посиланнями на матеріали з «Вікіпедії» та інших вільно розповсюджуваних онлайн-енциклопедій і словників. Посилання на електронні ресурси повинні складати не більше 1/5 списку використаних джерел. Правило не стосується матеріалів з приводу сучасної зовнішньої та внутрішньої політики і міжнародних відносин, а також досліджень, пов’язаних з вивченням інтернет-ресурсів.
 • Редколегія журналу «Аннали юридичної історії» приймає тільки матеріали, надіслані файлом, прикріпленим до електронного листа (формат Word, файл типу .doc або .docx). Стаття повинна бути оформлена у суворій відповідності з викладеними вище вимогами.
 • Надіслані статті рецензуються методом подвійного сліпого рецензування (одним членом редколегії та одним зовнішнім рецензентом).

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЦЕНЗІЙ

 • Науковий журнал «Аннали юридичної історії» приділяє особливу увагу наповненню відділу рецензій.
 • Як рецензійний матеріал Редакційна колегія розглядає рецензії та замітки / роздуми з приводу монографії / статті.
 • Обсяг рецензії або замітки / роздуму: 1-12 стор.
 • Технічні вимоги: вирівнювання – по ширині; інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; розмір – 14.
 • Примітки та посилання на літературу, в разі їх наявності, виключно підрядкові!
 • Розмір шрифту приміток і посилань – 12, інтервал – 1,5.
 • Англомовна анотація не потрібна.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ ХРОНІКИ

Редакційна колегія під терміном «наукова хроніка» розуміє відгуки, замітки, роздуми про актуальні наукові заходи (форуми, конференції, конгреси, симпозіуми, семінари, публічні лекції).

Також наукової хронікою є нотатки з приводу ювілею або нагородження відомого вченого, некрологи, публікація звітів, рішень, протокольних записів наукових заходів.

Обсяг наукової хроніки: 1-12 стор.

 • Технічні вимоги: вирівнювання – по ширині; інтервал – 1,5; шрифт – Times New Roman; розмір – 14.
 • Примітки та посилання на літературу, в разі їх наявності, виключно підрядкові!
 • Розмір шрифту приміток і посилань – 12, інтервал – 1,5.
 • Англомовна анотація не потрібна.
 • Редакційна колегія приймає також до друку короткі повідомлення, які висвітлюють практичні результати науково-дослідної діяльності. У формі короткого повідомлення, наприклад, може бути викладено відкриття нового джерела в сфері історії права або інший результат архівної / бібліотечної / пошукової праці вченого /  групи вчених.

ПЛАТА ЗА ПУБЛІКАЦІЮ В НАУКОВОМУ ЖУРНАЛІ «АННАЛИ ЮРИДИЧНОЇ ІСТОРІЇ» НЕ СТЯГУЄТЬСЯ!