Вступ до марксистської теорії держави | Авторський сертифікатний онлайн-курс

 • Пропонуємо увазі слухачів перший онлайн-курс нашого журналу з курсу історії політичних і правових вчень на тему «Вступ до марксистської теорії держави».
 • Курс читається на платформі «Анналів юридичної історії» та є мультимедійним продовженням друкованої версії журналу.
 • Автор і викладач курсу – кандидат політичних наук, головний редактор наукового журналу «Аннали юридичної історії» Віктор Мельник (викладач нормативної дисципліни «Історія зарубіжних політичних учень», кафедра політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка).
 • Курс лекцій буде викладатись українською мовою.
 • Після кожних трьох лекцій слухачам курсу буде запропоновано виконати семінарське завдання.
 • Семінарські заняття, в умовах дистанційного навчання, проходитимуть в формі виконання студентом-слухачем самостійної письмової роботи – есе. Есе має бути оформлене у суворій відповідності з вимогами, опублікованими після кожних трьох лекцій.
 • Всі есе надсилати виключно на електронну адресу – annali.yur.istorii@gmail.com.
 • Всі вимоги до написання есе Ви можете подивитись за цим посиланням.
 • Всі слухачі отримають сертифікати від Наукової редакційної ради журналу в разі успішного опанування програми онлайн-курсу.

Лекція перша | Марксистська держава. Просто про складне!

 • У відеозаписі розкриваються головні засади марксистської дефініції держави – апарату насильства заможної меншості над бідною більшістю.
 • Просто і коротко розповідається про умови зародження політичної філософії марксизму, про головні праці марксистів на тему зародження держави.

Лекція друга | Апокаліпсис за Марксом.

 • проблеми співвідношення базису і надбудови у політичній філософії марксизму,
 • економічна детермінація політичних інститутів,
 • тлумачення соціально-економічних формацій,
 • марксистська футурологія держави.

Лекція третя | Епоха бізнесу за Марксом.

 • У відеозаписі розкривається лівогегеліанська система, що використовувалась К. Марксом (1818-1883) і Ф. Енгельсом (1820-1895).
 • В центрі лекторської уваги – діалектична єдність протилежностей усередині соціально-економічних формацій.
 • Особлива увага присвячується «епосі бізнесу» – соціально-економічній формації капіталізму, в умовах якої діалектичний антагонізм суспільних відносин розвивався між роботодавцями і найманою робочою силою.

Лекція четверта | Будівельний майданчик марксизму.

 • Відеозапис присвячений теорії співвідношення економічного базису та політико-правової надбудови у теорії Маркса.
 • Проаналізовані ключові історико-хронологічні положення «Капіталу» (1867 р.).
 • Надається класифікація чинників розвитку народного господарства.

Лекція п’ята | Що таке комунізм? Коротко про головне! (Завершення лекцій по соцеку – 3/3).

 • теорія соціально-економічної формації комунізму;
 • три форми комуністичної футурології державності;
 • кореляція марксизму та позитивізму.

Лекція шоста | Ціна Карла Маркса.

 • теорія додаткової вартості;
 • роль та значення промислового виробництва в епоху капіталізму;
 • взаємодія між сировинною і виробничо-товарною економікою.

Лекція сьома | Мільярди не за горами! Серйозні лайфхаки від Маркса.

 • основи капіталістичного прочитання праці К. Маркса “Капітал”;
 • теорія додаткової вартості в реальному секторі економіки;
 • методологія досягнення економічного успіху за Марксом/Енгельсом.

Лекція восьма | Вступ до ревізіонізму Карла Каутського.

 • ідеологічні суперечності всередині марксизму;
 • формування відмінних векторів сприйняття марксистської політичної філософії;
 • поглиблення суперечностей між правими та лівими ідеологіями;
 • передумови формування самобутньої політичної філософії Карла Каутського (1854-1938).

Лекція дев’ята | Політичний фон Центральної Європи в ХІХ столітті.  

 • ключові державні утворення німецькомовної Європи (Священна Римська імперія, Австрійська імперія, Австро-Угорщина, Пруссія та Друга Німецька імперія);
 • соціально-історичні умови формування політичної теорії Карла Каутського (1854-1938);
 • Віденська система міжнародних відносин: її передумови та криза в другій половині XІХ століття;
 • шляхи диференціації лівого (соціалізм) та правого (націоналізм) політичних рухів у XIX столітті.

Лекція десята | Сенс історії за Карлом Каутським.  

 • що читати по теорії Каутського в “Анналах юридичної історії”?
 • проблема “нового феодалізму” в працях моїх чеських колег;
 • Карл Каутський – засновник теорії “держави соціального добробуту”;
 • де Каутський вчився і хто саме вплинув на формування його поглядів?

Лекція одинадцята | Ресурси – наше все!

 • праця “Аграрне питання” Карла Каутського;
 • неомальтузіанство Каутського;
 • проблема власності за Каутським;
 • хто повинен володіти ресурсами?

Лекція дванадцята | Походження видів чи походження класів? 

 • монографія Каутського “Дарвін і соціалізм» (1875);
 • монографія Каутського “Економічне вчення Карла Маркса” (1887);
 • проблеми мальтузіанства та теорії неомальтузіанства за Каутським;
 • як правильно диференціювати і стратифікувати класи у теорії соціал-демократії?

Лекція тринадцята | Христос, Каутський, Маркс і опіум.

 • монографія Каутського “Походження християнства” (1909);
 • соціалістичний зміст християнства та християнський сенс соціалізму;
 • теорія протистояння колективізму й індивідуалізму;
 • “Релігія – не опіум для народу!”.

Лекція чотирнадцята | Апофеоз імперіалізму.

 • обговорення тез статті Каутського “Ультраімперіалізм” (1914), надрукованої 11 вересня 1914 р. в газеті Die Neue Zeit;
 • типологія форм і видів імперіалізму за Марксом і Каутським;
 • футурологічні прогнози Каутського збуваються;
 • чи живий сьогодні глобалістичний ультраімперіалізм?

Лекція п’ятнадцята | Едуард Бернштейн проти всіх!

 • три типи марксизму за Бернштейном;
 • опозиція Каутський/Бернштейн;
 • універсалізм та локалізм у побудові соціалізму;
 • соціал-демократія як вища форма соціалізму;
 • чому соціалізм не може бути “науковим”?