2017: Збірник тез і матеріалів доповідей конференції.

Конференція «Наукові засади об’єктивності і суб’єктності громадянського суспільства» – перший публічний захід новоствореного Міжнародного центру громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Пропонований збірник тез і матеріалів доповідей відображає вихідні наукові позиції МЦГП, відкриває дискусію з приводу вживання поняття «громадянська політологія», знайомить читача з останніми міждисциплінарними дослідженнями в сфері теорії та історії громадянського суспільства.

Збірник тез і матеріалів доповідей Міжнародної наукової конференції «Наукові засади об’єктивності і суб’єктності громадянського суспільства» (м. Київ, 24-25 квітня 2017 року) в рамках «Днів науки філософського факультету – 2017». За заг. ред. проф. Ф. М. Кирилюка, відп. секретар В. М. Мельник. Київ: Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 2017. 95 с.