Премія журналу за 2019 рік

Рішення Наукової редакційної ради від 07.03.2020 р.

У повній відповідності з результатами відкритого конкурсу науковий статей, що надійшли протягом 2019 р. на рецензування та у відповідності з Положенням про рецензування та опублікування статей, проголошеною політикою з реалізації цілей і завдань журналу, Наукова редакційна рада Наукового журналу “Аннали юридичної історії”, спираючись на факт опублікування Випуску 1-2 “Аннали юридичної історії” (2019 р.), приймає колективне рішення про присудження магістру історичних наук Михайлу Васильовичу Тупиці (м. Львів) звання Лауреата наукової премії “Анналів юридичної історії” – 2019.

Виконання Рішення Наукової редакційної ради покладається на Головного редактора “Анналів юридичної історії”.

Головний редактор – канд. політ. наук В. М. Мельник (Київ, Україна)

Науковий редактор – канд. юрид. наук Н. М. Ковалко (Київ, Україна)

_________________________________________________________

Стаття лауреата наукової премії “Анналів юридичної історії” – 2019: Тупиця М. В. Утворення і початки функціонування Сяноцького гродського уряду та інтеграція Сяноцької землі до складу Польського королівства в XIV-XV ст. Аннали юридичної історії. 2019. Том 3. Випуск 1-2. С. 105-115. (Українською мовою).

_________________________________________________________

В рамках Положення про щорічну наукову премію “Анналів юридичної історії”, М. В. Тупиця отримує:

  • диплом лауреата,
  • чотири авторські примірники наукового журналу,
  • спеціальну грошову винагороду.