Цілі та завдання нашого журналу

«Аннали юридичної історії» створені для реформування української історико-правової науки, популяризації всесвітньої юридичної історії.

Журнал публікує оригінальні тексти українською, російською, і англійською мовами, що відповідають загальній тематиці видання, а також матеріали проведених під егідою журналу наукових заходів.

Основні форми подачі наукового матеріалу:

  • оглядова стаття,
  • проблемна стаття,
  • рецензія,
  • хроніка наукового життя,
  • коротке повідомлення.

До друку приймаються матеріали, які розкривають:

  • актуальні питання історії права,
  • історичної та політичної географії права,
  • історії юридичної філософії,
  • історії політичної і правової думки.

Опубліковані тексти відображають позицію автора. Позицію редакції висвітлює вступне слово головного редактора або члена редакційної колегії. Журнал особливо вітає на своїх сторінках дискусійні матеріали і приділяє велику увагу наповненню відділу рецензій.

Плата за публікацію в науковому журналі «Аннали юридичної історії» не стягується.

Авторський гонорар виплачується лише в спеціальних випадках.

Рецензування статей не оплачується.

Для забезпечення широкого доступу матеріали журналу розміщуються в Інтернеті: на сайті журналу і на сайтах партнерських організацій, в наукометричних базах даних Index Copernicus International Journals Master List, Slavic Humanities Index, Google Scholar, Російський індекс наукового цитування тощо.