Співробітники журналу

  • Головний редактор – к. політ. н. В. М. Мельник (Київ, Україна)
  • Голова Наукової редакційної ради – д. ю. н., доцент Н. М. Ковалко (Київ, Україна)
  • Літературний редактор – магістр історії К. І. Степанян (Львів, Україна)
  • Відповідальний секретар – к. ю. н. О. В. Середа (Харків, Україна)
  • Художник-дизайнер К. В. Волошина (Київ, Україна)
  • Секретар редколегії – магістр історії В. Б. Кіорсак (Львів, Україна)